Szkolenia i certyfikaty

Ewa Mytych,
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny,
specjalista psycholog kliniczny

Decyzja o wyborze ścieżki klinicznej zapadła w związku z zainteresowaniem przedmiotami wykładowymi, jednak to odbyte w trakcie studiów praktyki i staże utwierdziły mnie w zamiarze pracy w charakterze psychologa klinicznego. Zgodnie ze swoją decyzją, ukończyłam psychologię – ścieżkę kliniczną – w 2008 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i swoją praktykę rozpoczęłam w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Jednocześnie praktykuję w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w gabinecie prywatnym. W roku 2010 oraz w latach 2012-2014, jako psycholog, zaangażowana byłam w pracę środowiskową w gminie oraz w szkołach, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, w systemie pracy indywidualnej i spotkań rodzin, par oraz w formie treningów i warsztatów.
Swoje umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, spełniającym formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zwieńczeniem szkolenia było uzyskanie dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego w roku 2013 roku. W ramach szkolenia odbyłam również terapię własną. Posiadam również przygotowanie do prowadzenia interwencji systemowych na bazie ukończonego Kursu Podstawowego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Równolegle ze szkoleniem w zakresie psychoterapii, dzięki licznym stażom i blokom teoretycznym, pogłębiłam swój warsztat kliniczny w ramach rozpoczętej w 2010 roku specjalizacji z psychologii klinicznej prowadzonej przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu. Egzamin końcowy zdałam 8 grudnia 2015 roku uzyskując dyplom specjalisty psychologii klinicznej. W roku 2015 ukończyłam również Kurs Interwencji Kryzysowej (120godzin) oraz uzyskałam Certyfikat Terapeuty Środowiskowego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczyłam również w kursie nastawionym na pracę w codziennym otoczeniu Pacjenta oraz z towarzyszeniem jego bliskich: przyjaciół, członków rodziny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń:

 • 09.2015r.-obecnie Superwizja grupowa pod kierunkiem mgr Janusza Kitrasiewicza
 • 03.2015-01.2016 Kurs „Otwarty Dialog i Rozwój Sieci Społecznych w Sytuacji Kryzysu Psychicznego” prowadzony przez dr Werner Schütze w ramach Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu
 • 19.12.2014 Certyfikat Terapeuty Środowiskowego nadawany przez Sekcję Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • 04.2014-01.2015 Kurs Interwencji Kryzysowej (120godzin warsztatowych) zaakceptowany przez Sekcję Naukową Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzony przez Mirosława Madejskiego, Wojciecha Szlagura w ramach Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 09.2010-12.2015 Specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej; staże w ośrodkach akredytowanych pod okiem specjalistów psychologii klinicznej (razem 15 miesięcy w oddziałach: psychiatrycznym, psychiatrii dziecięcej, dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych, leczenia uzależnień, psychiatrii sądowej, neurochirurgii, neurologii, kardiologii, oraz w poradni zdrowia psychicznego, hospicjum palium, szpitalu dziecięcym i młodzieżowym); szkolenie teoretyczne: specjalistyczny blok podstawowy (270godzin) oraz psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych (200 godzin).
  Uzyskanie dyplomu specjalisty psychologii klinicznej
 • 01.2010-obecnie Superwizja indywidualna pod kierunkiem mgr Piotra Miszewskiego
 • 09.2009-06.2013 Kurs Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Program spełnia formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez PTP. W ramach zajęć superwizje w grupie Ballinta pod kierunkiem mgr Janusza Kitrasiewicza, grupowa terapia szkoleniowa.
  Uzyskanie dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego
 • 01.2009-12.2009 Kurs podstawowy terapii systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań
 • 2003-2008 Studia magisterskie na kierunku Psychologia, UAM, specjalność kliniczna, tryb dzienny